Til Balan-zen.no

Puust yogalærerutdanning

Kan du puste, kan du gjøre yoga. Yoga handler om å øke sin bevissthet, sin livskraft, slik at man kan leve det liv man er født for å leve.
Ingen blir en god sjåfør dersom de kun lærer om gasspedalen. Vi trenger kunnskap om hvordan en bil fungerer for å kunne kjøre trygt. Ingen blir en god yogalærer dersom de kun lærer om yogastillinger. Vi trenger kunnskap om hvordan et menneske fungerer for å kunne praktisere yoga trygt.

Kull 3
Helg 1: 6 – 8 mars 2020
Helg 2: 8 – 10 mai 2020
Helg 3: 28 – 30 august 2020
Helg 4: 6 – 8 november 2020

Dette er en utdanning for deg som vil fordype deg i yoga. Som vil forstå samspillet mellom våre tanker/følelser og kroppen slik at du lettere kan gi slipp på stress og finne indre ro. PUUST yogalærer utdanning er ikke tilknyttet noen bestemt yogaform. Den er en grunnutdanning som er fin å ha uansett hvilken retning man går videre.

Yoga som livskraft vektlegger en forståelse av kropp og psyke, og du vil lære om nervesystem og om våre ulike bevisstheter, høyre og venstre hjerne bevissthet. Utdanningen gir et innblikk i retninger som Kundalini yoga, klassisk yoga og yin yoga.

Helg 1 – yoga som livskraft 

Helg 2 – kraften som endrer deg 

Helg 3 – stress og helse  

Helg 4 – yoga som kilde til indre vekst 

Det er den samme kroppen som går på yoga, går til legen, går på jobb og går ut blant venner. Det finnes derfor kun 2 måter å forstå mennesket på. Den ene er en sann forståelse, den andre er en usann forståelse. 

Alle som har to hjernehalvdeler har tilgang til to bevisstheter i seg selv. En høyre hjerne bevissthet og en venstre hjerne bevissthet. Våre bevisstheter forstår verden helt ulikt, den ene er sann, den andre er usann. Yoga som livskraft er forankret i en høyre hjerne bevissthet.

De fleste gode yogabøker beskriver en energibasert forståelse av menneske, hvordan mennesket fungerer etter at blokkeringene er løst. De beskriver med andre ord en opplevelse som bare kan forstås gjennom en utviklet høyre hjerne bevissthet. Man utvikler sin bevsisthet gjennom å løse opp i egne blokkeringer. Hvordan man gjør dette gjennom yoga er lite vektlagt i mange bøker, utover at de viser til øvelser mot ditt og datt. Hva som egentlig skjer i kroppen når spenninger slipper taket, hvordan man selv kan følge med på hva som skjer i egen kropp, er tema i denne utdanningen.

Når man praktiserer yoga ut fra en venstre hjerne bevissthet er det lite som skiller dette fra vanlig trening. Det er bevisst fokus i en høyre hjerne bevisstheten som gjør yoga til yoga. Dette fokus må læres gjennom erfaring og praktisering. Når man har denne brikken på plass, blir yogaen utrolig mer spennende og nærende.

I yoga snakker man om prana energi, livskraften vår. En del av denen erngi er sjelsenergien vår, den kraft som pusher oss mot den læring vi skal ha i dette livet. Yoga er en viktig fordi den gjør at vi 

  • Kommer i kontakt med denne energi (jording) 
  • Skaper mer energi (livskraft) 
  • Blir oppmerksomme på våre blokkeringer 
  • Hjelper oss å transformere våre blokkeringer. Vi vokser gjennom smerte. 
  • Finner tilbake til oss selv 

Kun gjennom å løse opp i egne blokkeringer (eget karma) kan man utvikle vår intuisjon, vår indre visdom. Man utvikler også  power, det vil si indre kraft og styrke, samt en økt forståelse av seg selv og sine relasjoner.

Essensen med yoga er ikke metoden, men det metoden fører til. Metoden er yogaposisjoner, meditasjoner, bevisst pust, kroppslåser og håndstillinger. De er veien på en reise for å bli mer av oss selv, slik at vi lettere kan ta valg som styrker oss i vår hverdag.  

Man er ikke nødvendigvis flink i yoga om man kan stå på hodet, vri kroppen i ulike posisjoner, har en utholdenhet som er sterk. Yoga handler om å leve din egen livskraft. Dette gjøres i en vanlig hverdag. Med familie og venner. Jobb og hobbyer. Det er her yogaen praktiseres, her livskraften leves. 

I denne utdanningen vil du også møte andre yogalærere. Aina Haugen er vår Pioner på Haugalandet, og driver ZIA yoga på Norheim. Kari Nygaard har erfaring med både Kundalini yoga og Medisinsk yoga. Hun har erfaring med yoga til personer med psykiske lidelser. Det er en stor glede at de deltar på utdanningen. 

PUUST yogalærerutdanning har fokus på yoga som livskraft. Du vil lære om nervesystemet, om muskler og lunger gjennom å arbeide med egne blokkeringer. Du vil også lære om kroppens ulike energisystemer, chakra og prana eller chi, og hvordan vi gjennom vår bevissthet styrer den fysiske kroppen. 

Skal man bli yogalærer må man praktisere, fordype seg og reflektere over egen praksis. Man må derfor sette av tid til egen praksis som en livsstil. Vi tror man lærer best når man får fordype seg i det man selv tror på. Det vil derfor være rom for personlig fordypning. Kursbevis som yogainstruktør gis til de som har fullført alle fire helgene.   

Som mennesker kan kun kroppslig læring og utvikling av vår bevissthet gå i et langsomt tempo. Vi er kun åpne for å lære i samsvar med det vi ønsker å lære. Læring skjer når vi åpner for noe nytt, og praktiserer det vi ønsker skal skje.  En forutsetning for læring er opplevelsen av trygghet. I denne utdanning har vi ingen krav. Vi oppfordrer deltakerne til å praktisere, men ingen skriftlige oppgaver. Erfaringen er at deltakerne opplever at de endres som personer. Høyre hjerne bevisstheten er en kraft som endrer deg, uten at du endrer deg. Det er denne kraft (bevissthet) vi ønsker at yogalærer tar med seg inn i yogaklassen.

Et fokus i utdanningen er utvikling av egen bevissthet. Vi må finne ro for å finne vår indre stemme. Det er utviking av denne indre prosess som er essensen med yoga. Patanjali som regnes som yogaens far, vektlegger dette fokus. Han sier at yoga består av 8 ledd, og yogaposisjoner er et av disse leddene. Fra gammelt av ble denne yogaformen kalt Kundalini yoga*. 

Det å forstå seg selv fullt ut via yoga er fullt mulig men tar tid. Derfor er det ikke uvanlig at yogautdanninger kan gå over 3-5 år. I dag vet vi at det også finnes raskere metoder som leder til samme mål. 

Uansett hvilken metode du velger er dette en prosess som går over tid. Når du finner frem til kjernen i deg og lar denne vokse vil du øke din forståelse av deg selv og livet du lever, du vil ha mer overskudd, bedre søvn og vite hva som trengs og hvordan du selv kan hjelpe deg selv når noe oppstår. 

Yogapersoner møter de samme utfordringer i livet som andre. Forskjellen er at man håndterer kriser raskere, kommer seg raskere ut av det vanskelige. Og så er det en spennende reise som gir godt humør

Min bakgrunn for å starte denne utdanningen var at etter at å ha deltatt på flere yogautdanninger oppdaget jeg at fokus på yoga for å utvikle vår bevissthet var lite vektlagt. Dette var noe jeg ønsket å gjære noe med. Jeg har de siste 10 år studert hvordan vi som mennesker fungerer når livet setter seg i kroppen. Jeg har hatt eget yogastudio siden 2012, deltatt på 5 yogalærerutdanninger, har en doktorgrad i folkehelsevitenskap, har gjennomført 4 ulike psykoterapi utdanninger.

For oss i vesten er det mer naturlig å forstå hvordan vi som mennesker fungerer ut fra vårt nervesystem enn østens begreper. Det er enklere å gjenkjenne hva våre blokkeringer er og hvordan man løser dem opp knyttet til kroppens stress reaksjoner som er fight, flight og freeze. Det er slike blokkeringer som løses når man åpner opp i chakra, lar pranaenergien flyte fritt.

Hver helg koster kr 4000.- tilsammen 16 000. Det er mulig å bare delta på enkelt helger. 

Inkludert i pris er kaffe og te. Matpakke tar du med selv.  

Anbefalt litteratur:

Yoga helt enkelt.
Yin yoga.
Anatomi og fysiologi – kort og godt  – anbefalt
Essential Kundalini yoga.
Atlas over muskler og skjelett – – anbefalt

  • Denne eldre form for Kundalini yoga ligner mer på klassisk yoga enn den yogaform som i dag kalles Kundalini yoga som er i samsvar med Yogi Bhajans lære. Dette er ikke en utdanning i samsvar med Yogi Bhajans lære.

Puust Akademis kurs