Til Balan-zen.no

Workshop: dark night of the soul

Å løse opp smerter og andre følelser. En mp gi slipp på sin identifikasjon med smerten eller følelsen. Se den utenfra, føl dens energi i egen kropp, gi den full oppmerksomhet. En vil da kjenne at det uttrykk energien har i kroppen endres, og dette er tegn på at smerten eller følelsen løser seg opp.
Når en kjemper med indre floker, er det lett å bli overivrig - å svømme raskere ned elven enn elevn flyter (prøve mange ulike behandlinger på en gang) eller svømme mot strømmen (bruke tid og krefter på andre ting enn det som løser opp ens plager).

I denne workshop vil du lære om følelser, hva de er og hvordan en kan frigjøre fortrengte følelser i egen kropp. Fortrengte følelser er den vanligste årsak til at vi opplever stagnasjon, at vi ikke klarer å leve livet slik vi ønsker å leve.

Selv om vi sjelden tenker over det i hverdagen, har vi alle tilgang til to kilder til tanker og følelser. Når vi bruker vår høyre hjerne bevissthet har vi tilgang til de sanne følelser, og det er fra denne bevissthet at følelser kan forløses, eller transformeres. Når vi er i vår venstre hjerne bevissthet er vi ofte i kontakt med tanker og følelser som skjuler de sanne følelser for oss. dette gjør at vi her går på repeat, og selv om innsatsen er stor kan den varige ønska endringen utebli. Skal en forløse følelser i egen kropp er det derfor viktig å kunne skille mellom sanne følelser og overlevefølelser. Dette vil du lære mer om denne helgen.

Kurset består av teori, refleksjon og personlige arbeider. Hovedmetoden vi bruker er systemisk samtale, en metode hvor vi både bruker markører, samt representanter for å avdekke skjulte mønstre, og fortrengte følelser.

Alle får tilbud om personlig arbeid, og til å være representant i andres arbeid (lov å takke nei). Min erfaring er at systemisk samtale er den mest effektive metoden for å komme tilbake til balanse. Denne metoden går også ofte dypere enn de fleste andre metoder.

Det serveres kaffe/te, og knask. Matpakke tar en med selv. Kurset varer 20 timer.
Fredag 30 sept kl 17 – 20
Lørdag 1 okt kl 1000 – 1700
Søndag 2 oktober kl 1000 – 1600.

Vår erfaring er at noe skjer på et dypere plan, noe frigjøres, renses, heles, når en er i den sanne energi, den energi som transformerer. Så uten at en gjør noe aktivt, vil noe endres. Derfor er det ofte vanskelig å sette ord på hva både hva som er endret og hva som gjorde at dette endret seg.

Puust Akademis kurs