Til Balan-zen.no

Puust Systematisk traumeterapi

Det er ofte tre blokkeringer som stenger for vårt autentiske selv. Disse er mønstre knyttet til barndom, hendelser som ikke er bearbeidet og andres energier i form av innviklinger i familiesystem, jobb eller en gruppe vi tilhører.
Våre blokkeringer ligger i vår ubevisste del. Denne overstyrer vår bevissthet. Slike usynlige krefter kan påvirke våre relasjoner, vår helse, vår motivasjon og de valg vi tar i hverdagen.

Utdanningen har to formål. Et formål er å gi økt kunnskap om systemisk arbeid, om traumer og om tidlige traumer for å balansere nervesystem ogslik at man kan hjelpe seg selv og andre til økt balanse i familiesystemet og økt balanse i nervesystemet. Det andre formål er knyttet til personlig arbeid, en prosess mot et autentisk selv.

Utdanningen består av tre kurser. Dette er
Kurs i systemisk samtale, 40 timer, høsten 2020
Kurs i traumer, 40 timer våren 2020
Kurs i tidlige traumer, 40 timer høsten 2020  Tilsammen 120 timer.

Her er en oversikt over innhold i de 120 timene

Systemisk samtale
Temer er: Hvorfor trenger vi systemisk perspektiv.
Kroppen som redskap til å forstå oss selv.
Om systemiske lover og hvordan de overstyrer vår personlige vilje.
Hvem tilhører vårt familiesystem.
Hvordan erfaringer fra tilknytning blir mal for våre senere relasjoner.
Våre ulike bevisstheter.
Sammenheng systemiske lover, tilknytning og ulike bevisstheter.
Koblingen nervesystem og de systemiske lover.
Akasha feltet.

Neste kurs: 24 – 26 jan 2020 og 20 – 22 mars 2020.

Kurs om traumer
temaer: Intro – forskjell traumer, kriser.
Hva skjer kroppslig ved traumer.
Toleransevindu
Nervesystemet og traumer: FFF reaksjoner, (polyvagal teori).
Speilnevroner.
Hva traumer kan være; ulykke, sykdom, skilsmisse, dødsfall, mobbing, andre kulturer, eksistensielle og tapstraumer.
Focusing, gi slipp.
Hvordan vite hva som gir indre stress.
Dissosiasjon, smerteklump, overlevedeler, traumelyging.
Fokus på hjelperen. Seksuelle overgrep, PTSD.

Neste kurs: 17 – 19 april og 19 – 21 juni 2020

Kurs om tidlige traumer
Temaer:
Falskt og ekte selv.
Autentisitet. Narcissisme.
Barns behov. Oppgitthetsdepresjon.
Traumer i mors liv. Hukommelse.
Å være uønsket. Adopsjon. Erstatningsbarn.
Grunnleggende trygghet – utrygghet.
Kontakt, tilknytning, inntoning.
Fokus på hjelperen.
Symbioser. Symbiotisk innvikling.
Barn som påføres traumer, rus, vold, seksuelle overgrep.

Ved alle kurs vil det bli praktiske øvelser hvor du har anledning til å oppdage noe nytt.

Neste kurs: 18 – 20 sept 2020 og 20 – 22 nov 2020.

Kursene kan tas enkeltvis og de kan settes sammen til en utdanning til systemisk traume terapeut for de som har en relevant grunnutdanning fra før.


Kursene passer for deg som søker personlig utvikling, både i forhold til deg selv eller i forhold til den jobb du har hvis du jobber med mennesker.

Veiledning
For å få sertifisering som terapeut må man ha egen praksis og veiledning på egen praksis, samt veiledning på egen personlige prosess.  Det kreves til sammen 40 timer veiledning. 15 timer skal handle om egen prosess mot et autentisk selv. 25 timer skal være knyttet til arbeid med klienter. Av disse kan 15 timer skje i gruppe. 10 timer skal være enkelt timer i veiledning. Sertifikat gis når kurser og veiledning er fukanllført.

Krav til godkjent veileder: må ha en grunnleggende utdanning i Konstellasjoner, IoPT eller Reconstructive (må kunne jobbe med energier), samt ha egen praksis.

Ansvarlig for utdanningen er Hildur Vea, Phd.

Kostander:
Pris for påmelding er kr 1000.- Denne sum inngår i de totale utgifter.

Kurs i systemisk samtale kr 8000.-
Kurs om traumer kr 8000,-
Kurs om tidlige traumer kr 8000,-

I tillegg kommer utgifter til veiledning og litteratur.

Eksamen er en skriftlig refleksjonsoppgave basert på arbeid med 5 klienter. Oppgavens innhold er beskrivelse av tema – problemstilling for oppgaven, beskrivelse og refleksjon over egen praksis som er gjennomført knyttet til klientene, samt hva man selv har lært (egen prosess) knyttet til arbeidet med klientene. Oppgavens størrelse er ca 3000 ord.

Det gis vitnemål etter bestått eksamen. Det gis ingen studiepoeng. Utdanningen er privat, den er ikke NOKUT godkjent.

Puust Akademis kurs