Til Balan-zen.no

Puust yogalærerutdanning

Dette er en fordypning i å forstå hva yoga er. Et godt grunnlag for å senere fordype deg innenfor en retning. Yoga som livskraft har fokus på sammenhengen mellom vår bevissthet og vår fysiske kropp. Gjennom øvelser og teori lærer man å hvordan forstå seg selv.

Systematisk samtale og BalanZe metoden

Normale hendelser i livet skaper ofte ubalanser i våre liv. Slike avtrykk kan avleses gjennom nervesystemets automatiske reaksjoner. Da slike reaksjoner er fastlåste til vi løser dem opp, er det nyttig å ha en kunnskap om nervesystemet og om systemisk tenkning, da ubalansen til våre plager, kan ligge utenfor oss selv. Du vil også lære å arbeide med bruk av markører, som er et enkelt, skånsomt, informativt og virksomt hjelpemiddel når man skal bearbeide vanskelige hendelser.

Grunnkurs i selvutvikling

Dette er en utdanning for deg som vi ta tak i deg selv, og forstå mer av hva som skjer når livet setter seg i kroppen. Indre floker skaper stress i hverdagen. Slikt stress tapper energi, og styrer ofte livet vårt mer enn vi ønsker. Ved å ta tak i oss selv og løse opp i slike floker, kan vi ta tilbake kontrollen over egen hverdag.