Til Balan-zen.no

Systematisk samtale og BalanZe metoden

Det er livet som setter seg i kroppen. Normale hendelser som overvelder oss, er det som skaper ubalanser i våre liv. Reaksjoner på slike hendelser kan avleses gjennom nervesystemets automatiske reaksjoner. Slike reaksjoner vedvarer til vi løser dem opp. De går ikke over av seg selv. Man kan ikke overkomme dem med å ta seg sammen. Vi løser opp i floker i våre liv med å bli et VITNE til det som har skjedd, en aksept av det som har skjedd. På denne utdanning vil du også lære å arbeide med bruk av markører, som er et enkelt, skånsomt, informativt og virksomt hjelpemiddel når man skal løse opp i det som er fastlåst og vanskelig.

Kvantekraft

Kvantekraft bygger på en ny informasjon om helse. Denne informasjonen bygger på kvantefysikken, og man kan derfor si at det er et paradigmeskifte på gang. Dette åpner for en ny forståelse av mennesket hvordan mennesket fungerer, hva som forårsaker ubalanser, og hvordan man kan komme tilbake til balanse. Det at alle paradigmer har sin særegne måte å forstå fenomen på, gjør at man ikke verken kan tilføre ny informasjon til gamle strukturer, men kan heller ikke sammenligne forståelsen som ulike paradigmer bygger på, da dette ville være som å sammenligne brødmat med trær.