Til Balan-zen.no

Puust yogalærerutdanning

Dette er en fordypning i å forstå hva yoga er. Et godt grunnlag for å senere fordype deg innenfor en retning. Yoga som livskraft har fokus på sammenhengen mellom vår bevissthet og vår fysiske kropp. Gjennom øvelser og teori lærer man å hvordan forstå seg selv.

Puust Systematisk traumeterapi

På denne utdanning vil du lære samtaleteknikker med bruk av markører. Dette er en skånsom måte å bearbeide vanskelige tema på. Det er også en veldig god metode når man jobber med tema som strekker seg over generasjoner (systemisk arbeid), og når man jobber med ukjente komponenter, noe som ofte er tilfelle.

Grunnkurs i selvutvikling

Dette er en utdanning for deg som vi ta tak i deg selv, og forstå mer av hva som skjer når livet setter seg i kroppen. Indre floker skaper stress i hverdagen. Slikt stress tapper energi, og styrer ofte livet vårt mer enn vi ønsker. Ved å ta tak i oss selv og løse opp i slike floker, kan vi ta tilbake kontrollen over egen hverdag.