Til Balan-zen.no

Systematisk samtale og BalanZe metoden

Det er livet som setter seg i kroppen. Normale hendelser som overvelder oss, er det som skaper ubalanser i våre liv. Reaksjoner på slike hendelser kan avleses gjennom nervesystemets automatiske reaksjoner. Slike reaksjoner vedvarer til vi løser dem opp. På denne utdanning vil du metoder som enkelt, skånsomt og løser opp det som er fastlåst og vanskelig. Les mer- klikk på overskriften

Kvantekraft – tenkningsgrunnlag

Kvantekraft bygger på en ny informasjon om helse. Denne informasjonen bygger på kvantefysikken, og man kan derfor si at det er et paradigmeskifte på gang. Dette åpner for en ny forståelse av mennesket hvordan mennesket fungerer, hva som forårsaker ubalanser, og hvordan man kan komme tilbake til balanse. Les mer - klikk på overskriften.

Workshop: dark night of the soul

Dark night of the soul, er en fase i livet, hvor det er tungt psykisk. Ofte er det normal spirituell utvikling som skjer. Men siden dette tema ikke behandles i vanlig helsevesen, kan en her få både diagnose og medisin, uten at dette hjelper, noen blir faktisk verre. Det er kun når en har fokus på selve knuten (i psyken) at denne kan løses. Les mer - klikk på overskriften

Fordypning i systemisk samtale og BalanZe metoden

Dette er en helg som kun er åpen for de som har deltatt på utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden.