Til Balan-zen.no

Puust yogalærerutdanning

Dette er en fordypning i å forstå hva yoga er. Et godt grunnlag for å senere fordype deg innenfor en retning. Yoga som livskraft har fokus på sammenhengen mellom vår bevissthet og vår fysiske kropp. Gjennom øvelser og teori lærer man å hvordan forstå seg selv.

Systematisk samtale og BalanZe metoden

Det er livet som setter seg i kroppen. Normale hendelser som overvelder oss, er det som skaper ubalanser i våre liv. Reaksjoner på slike hendelser kan avleses gjennom nervesystemets automatiske reaksjoner. Slike reaksjoner vedvarer til vi løser dem opp. De går ikke over av seg selv. Man kan ikke overkomme dem med å ta seg sammen. Vi løser opp i floker i våre liv med å bli et VITNE til det som har skjedd, en aksept av det som har skjedd. På denne utdanning vil du også lære å arbeide med bruk av markører, som er et enkelt, skånsomt, informativt og virksomt hjelpemiddel når man skal løse opp i det som er fastlåst og vanskelig.